Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Informace k zápisu do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Datum: 19. března 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. třídy bez přítomnosti dítěte hlavně elektronickou cestou v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je ke stažení zde (DOCx | PDF).

Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.do datové schránky školy ( ID schránky: irkmntm),
2. mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.poštou,
4.osobní podání: (do schránky na budově základní školy)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonnného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Pokud budete žádat o odklad - žádost o odklad najdete zde (DOCx | PDF)
K žádosti o odklad je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře