Roční plán ŠD

 • ZŠ Třebízského v síti

Roční plán ŠD

ZÁŘÍ: Těšíme se do školy

 • Přivítání žáků po prázdninách ve škole
 • Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení
 • Seznámení se školou, řádem školní družiny
 • Poučení o bezpečném a slušném chování
 • Navazování kamarádských vztahů za pomoci her
 • Vzpomínáme na prázdniny
 • Sportovní vyžití na školní zahradě a školním hřišti
 • Jak správně stolovat

ŘÍJEN: Barvy přírody

 • Příroda kolem nás (minulost, přítomnost, budoucnost)
 • Ekologie – ochrana přírody, třídění odpadu aj.
 • Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody
 • Halloween
 • Škola (procvičování učiva formou her a jiných zábavných činností)
 • Upevňování zásad správného stolování

LISTOPAD: Podzim

 • Podzimní příroda
 • Zvířátka se připravují na zimu
 • Drakiáda
 • Literární, dramatická a hudební výchova
 • Příprava, výrobky na vánoční jarmark
 • Škola (hry, doplňovačky, jazykolamy aj. procvičování učiva)
 • Sportovní a míčové hry
 • Správné stolování, zdravá výživa

PROSINEC: Vánoční zvyky a tradice, zima

 • Vánoční zvyky a tradice
 • Zima a zvířátka
 • Zimní sporty, otužování, vitamíny
 • Příprava do školy zábavnou formou

LEDEN: Hurá sníh

 • Střídání ročního období
 • Vycházky do přírody
 • Zimní sporty, sportem ke zdraví
 • Jak vyzrát na bacily
 • Opakování učiva pomocí didaktických her, rébusů aj.

ÚNOR: Ve zdravém těle, zdravý duch

 • Lidé kolem nás
 • Moje rodina
 • Valentýn
 • Jak sportovat v zimě
 • Co už umím ze školy

BŘEZEN: Příroda se probouzí

 • Vycházky do přírody
 • Měsíc knihy
 • Maminka
 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Pohybové a míčové hry
 • Škola zábavnou formou

DUBEN: Kouzla

 • Domácí mazlíček
 • Den Země
 • Čarodějnice
 • Jak správně začít sportovat po zimě
 • Příprava do školy

KVĚTEN: Poupátka a mláďátka

 • Příroda kolem nás a jak se k ní chovat
 • Mláďátka v přírodě a doma
 • Zábavné hry a sport
 • Opakování učiva

ČERVEN: Je tady léto

 • Den dětí
 • Kam bychom chtěli jet o prázdninách
 • Vycházky, hry a sport
 • Jak se bezpečně chovat o prázdninách
 • Zhodnocení celého roku

PRŮBĚŽNĚ:

 • opakování a procvičování učiva formou her
 • příprava na vyučování
 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • společná četba v klidové části
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

Zpracovala: ved. vych. Pavla Slavíčková s kolektivem