Dokumenty

  • ZŠ Třebízského v síti

Ke stažení

  • Školní řád(PDF)
  • Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování (DOC | PDF)
  • Výroční zpráva za školní rok 2017-18 (PDF)

Školní družina

  • Žádost o uvolnění ze ŠD (DOC | PDF)

Školní jídelna

  • Přihláška ke stravování ve školní jídelně (DOC | PDF)

Zápis do 1. třídy

  • Žádost o odklad (DOCx | PDF)
  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2020-2021 (DOCx | PDF)
  • Desatero pro rodiče (PDF)
  • Kritéria pro přijetí (PDF)