Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Předpis stravného na měsíc únor 2021

Datum: 22. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ 1.kateg 20 x 26 = 520 korun 2.kateg 20 x 28 = 560 korun 3.kateg 20 x 30 = 600 korun MŠ 1.kateg 20 x 38 = 760 korun 2.kateg 20 x 41 = 820 korun

Číst dále

Platba za ŠD

Datum: 20. ledna 2021 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina

Prosíme zákonné zástupce, aby platbu za ŠD posílali jen ti, kdo dostanou lísteček. Někteří mají i jinou částku. Pozorně si lístečky přečtěte. Děkujeme.

Číst dále

Předání vysvědčení při uzavření škol

Datum: 20. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k epidemiologické situaci si vysvědčení – výpis vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. Ledna 2021 převezmou pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žákům ostatních tříd bude klasifikace zveřejněna v systému Škola OnLine, a to po dobu od 28. do 31. ledna. Výpis vysvědčení obdrží žáci po nástupu do školy. Slibovanou přílohu vysvědčení se zdůvodněním známek u profilových předmětů obdrží rodiče na mail, který máme ...

Číst dále

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 13. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikac.í Přílohou vysvědčení bude slovní zhodnocení práce konkrétního žáka v profilových předmětech. Klasifikace bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. (Vycházíme z Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 vydané Českou školní inspekcí ze 4. 1. 2021 Pedagogická rada se ...

Číst dále

Provoz školy se od 11. 1. - 22. 1. 2021 nemění

Datum: 8. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

ZDRAVÁ ABECEDA

ZDRAVÁ ABECEDA

Datum: 6. ledna 2021 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Zdraví není pro nás jen přítomnost nemoci, je to především subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si každý z nás uvědomuje podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, každý z nás jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Jde nám o to, aby si děti uměly vytvořit pozitivní vztah k zodpovědnému chování, cítily, že "Zdraví je může bavit" , a že mohou samy ovlivňovat , jak se cítí.

Číst dále

Rozvrh 3. - 9. tříd pro distanční výuku platný od 5.1.2021

Rozvrh 3. - 9. tříd pro distanční výuku platný od 5.1.2021

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům , Výuka

Od 5. 1. 2021 budeme vyučovat podle rozvrhu, ve kterém jsou barevně vyznačeny hodiny vyučované přes MS Teams. Následující předměty se nevyučují vůbec přes Teams (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz, Mv Přp). Hodina nevyučovaná přes Teams není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka přes Teams by neměla přesahovat 3 hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech ve Škole OnLine. Každá vyučovaná hodina podle ...

Číst dále

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole 1) Je distanční výuka povinná? Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Viz dodatek školního řádu. 2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku, kde je najdu? Z rozhodnutí ředitelky školy jsou všechny úkoly zadávány ...

Číst dále

Výuka od 4. 1. 20201

Datum: 3. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021 1. Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. 2. Školní družina je pro ně otevřena od 7:00 hod do 16:00 hod. 3. Všichni ostatní žáci přechází na povinnou distanční výuku, která probíhá podle rozvrhu platného pro distanční výuku a podle pokynů jednotlivých vyučujících. 4. V případě obnovení výuky rotačním způsobem vždy nastupují k výuce od určeného data žáci zbývajících tříd a v ...

Číst dále

Výuka od 4.1.2021

Datum: 29. prosince 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V pondělí 4. ledna se těšíme na žáky 1. a 2. tříd, pro které pokračuje prezenční výuka. Škola pro tyto žáky bude otevřena od 7:30. Pro žáky, kteří jsou zapsaní ve školní družině, bude otevřena od 7:00. Žáci 3. - 9. ročníku se budou od 4.1.2021 vzdělávat distančně.

Číst dále

Přejeme příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2021 hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a pevné nervy

Datum: 21. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

V. A získala 2. místo ve Vánoční soutěži

Datum: 21. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou udělilo 2. místo ve Vánoční soutěži v kategorii Kolektiv třídě V. A pod vedením paní učitelkfy Mgr. Martiny Brondičové. Gratulujeme!!

Číst dále

KRÁSNÉ VÁNOCE

KRÁSNÉ VÁNOCE

Datum: 18. prosince 2020 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Všem dětem i rodičům děkujeme za přízeň, podporu a náklonnost v uplynulém roce. Zároveň přejeme krásné a pohodové Vánoce. 4. 1. 2021 se na Vás i Vaše děti budeme opět těšit...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc leden 2021

Datum: 17. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

Školní družina

Školní družina

Datum: 16. prosince 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Prosinec jsme si užili i bez sněhové nadílky. Chodili jsme ven, hráli různé hry. Samozřejmě si povídali o zimě, čertech a Mikuláších s andělem, o adventu a vánocích. Vyráběli jsme a kreslili. Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky.

Číst dále