Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupce ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz
Marcela Turková hospodářka turkovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Ilona Popelářová popelarovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Žaneta Neubergová neubergovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz
5.A Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Michaela Suková sukovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz
6.B Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz
6.C Ivana Žáková zakovazavskola.trebizskeho.cz
7.A Hana Simandlová simandlovazavskola.trebizskeho.cz
7.B Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz
8. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
9. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Dáša Chladová
Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz
Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz
Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz
Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz
Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kristýna Viktorová učitelka viktorovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Renata Němcová Asistent pedagoga nemcovazavskola.trebizskeho.cz
Jana Nováková asistent pedagoga novakovazavskola.trebizskeho.cz
Blanka Freyová asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz
Blanka Freyová vychovatelka zavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Luboš Mikšovský vychovatel miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz
Anna Votavová vychovatelka votavovazavskola.trebizskeho.cz
Ilona Popelářová vychovatelka zavskola.trebizskeho.cz