• ZŠ Třebízského v síti

Provozní zaměstnanci

Školní kuchyně

Jméno Funkce Emailová adresa
Radka Vepřková vedoucí školní jídelny veprkovazavskola.trebizskeho.cz

Ostatní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Marcela Turková hospodářka turkovazavskola.trebizskeho.cz