• ZŠ Třebízského v síti

Provozní zaměstnanci

Školní kuchyně

Jméno Funkce Emailová adresa
Radka Vepřková vedoucí školní jídelny veprkovazavskola.trebizskeho.cz

Ostatní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Marcela Turková hospodářka turkovazavskola.trebizskeho.cz
Tereza Andršová třídní učitelka 4. A zavskola.trebizskeho.cz