Plán na 39. týden v 1.A třídě

23.9.2019 - 27.9.2019

Předmět Informace
Anglický jazyk Pozdrav, Hello,Bye,bye. Iam JMÉNO,.Barvy.
Český jazyk Opakování písmenka M, slabiky, nové písmenko A.

Domácí úkol:23.9. - první psaní str.20
23.9. - básnička na písmenko A (do25.9.)
Prvouka Orientace v nejbližším okolí školy, dopravní značky, základní pravidla silničního provozu.
Matematika Opakování číslice 1 a 2, znaménka věrší, menší, rovná se, nová číslice 3.

Domácí úkol:24.9. - str.17, cv.3
Pracovní činnosti práce s barevným papírem - skládání mašlí.
Tělesná výchova Nástup, rozcvička, správné dýchání, běh na 20 a 60m.
Výtvarná výchova práce s barvou - rozpíjení barev.
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského