Plán na 4. týden v 4.B třídě

20.1.2020 - 24.1.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk U5/1,2:SB32-33.Vocabulary. Čtení příběhu.
Vazba: there is, there are.

Domácí úkol:Zapsat nová slovíčka. Procvičovat čtení a psaní.
Český jazyk Vzor stavení. Podst jm.rodu žen.-žena,růže
4etba -KarelIV., Kamenný most Praha -historie- z toho sloh.

Domácí úkol:Doma naučit se skloňovat žena, růže a číst
probrané články
Matematika Různé druhy slovních příkladů.Dělení jednociferným číslem i písemné násobení dělení.Geom.-procvičování výpočtů z obsahu
čtverců a obdelníků

Domácí úkol:Naučit se zpaměti vzorce obsahů a obvodů.
Přírodopis Živočichové na loukách. Ekosystém parku.

Domácí úkol:Pročíst z učebnice.
Vlastivěda Karel IV., Význam soudů, parlament,senát,
šikana
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského