Plán na 2. týden v 1.B třídě

6.1.2020 - 10.1.2020

Předmět Informace
Český jazyk Opakování učiva.
Slabikář str. 20 - 23.
Písanka str. 13 - 15.

Domácí úkol:Písanka str.14.
Slabikář str. 23.
Písanka str. 15.
Matematika Opakování učiva.
Matýskova matematika druhý díl str. 10 -13.

Domácí úkol:Pracovní sešit str.10/2.
Tělesná výchova Míčové a sportovní hry.Cvičení na žebřinách, švihadlo.
Prvouka Zima. Pracovní sešit str. 35-37.
Pracovní činnosti Práce s papírem - lodička.
Výtvarná výchova Dárek, který nejvíce potěšil.
Anglický jazyk Opakování - barvy, čísla a školní potřeby.

Informace pro rodiče: Těším se na další výbornou spolupráci. A.Votavová 14.1. třídní schůzky formou konzultací Ve 2. týdnu budeme dětem rozdávat ve školních projektech čtvrtek BIO DŽUSÍK pátek BOVÝSKOVO MLÉKO 3,5 %

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského