Plán na 2. týden v 4.B třídě

6.1.2020 - 10.1.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk Celkové opakování. Lekce 1-4.
Spelling, čtení, tvoření větiček,čísla,slovíčka,hodiny,porovnávání.

Domácí úkol:Aj2 (Suk) čtvrtek: ústní zkoušení - opakování lekce 1-4.
Český jazyk Vzory střed.rodu, Celkové opakování všech
vzorů podst.jmen,Písemná pololetní prověrka. Sloh a četba :zážitky z vánoc.

Domácí úkol:Čtení: Baterka
Matematika Procvičování dělení, násobení.Řešení slovních úloh. Pololetní prověrka. Geometrie - druhy čar,pravidla kótování.
Výpočty obvodů a obsahů:čtv,obdel,trjúh,

Domácí úkol:Zopakovat a naučt se vzorce pro výpočet
obvodu a obsahu.
Přírodopis Shrnutí učiva za I.pololetí . Opak.v písemné prověrce -"žívá a neživá příroda"
Vlastivěda Konec Přemyslovců.
Z: ČR - Česko - vznik, Demokratický stát
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského