Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Uzavření školy a školky od 1. 3. 2021

Datum: 27. února 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Uzavření škol od 1. 3. 2021
Informace k uzavření školy a školky.

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda přijala dne 26. 2. 2021 krizové opatření č. 200, na základě něhož dojde ode dne 1. 3. 2021 k opětovnému úplnému zavření škol.

První a druhé třídy se přidruží k distanční výuce podle stávajícího rozvrhu. V pondělí vám třídní učitelé sdělí, které hodiny budou vyučovány přes MS Teams - zpravidla 3 hodiny denně - synchronně nejsou vyučovány výchovy - budou vyučovány přes Školu OnLine - asynchronně.
Distanční výuka se týká v mateřské školce pouze předškoláků. Budete paní učitelkou Mikešovou informováni o její formě

Doklad o ošetřovném již škola nevydává. Další informace najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Přeji všem pevné nervy a hodně trpělivosti.

Dagmar Kuzníková