Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Výuka od 4. 1. 20201

Datum: 3. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům


Informace k provozu školy od 4. ledna 20211. Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd.2. Školní družina je pro ně otevřena od 7:00 hod do 16:00 hod.3. Všichni ostatní žáci přechází na povinnou distanční výuku, která probíhá podle rozvrhu platného pro distanční výuku a podle pokynů jednotlivých vyučujících.4. V případě obnovení výuky rotačním způsobem vždy nastupují k výuce od určeného data žáci zbývajících tříd a v prvním rotačním cyklu žáci ze tříd: 6. a, 7. A, 8.A a žáci 9. třídy.5. Školní jídelna je v provozu. Žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášeny automaticky. Žáci na distanční výuce si musí pondělní oběd přihlásit nejpozději v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 hod, aby jim mohl být vydán a dále si jej objednávají klasickým způsobem. Oběd je žákům na distanční výuce vydáván každý den mezi 11:00 – 11:30 hod přes výdejní okénko. Tito žáci nemohou oběd konzumovat ve školní jídelně, ale odnáší si oběd domů v jídlonosiči.

V Kralupech nad Vltavou dne 3. 1. 2021
PaedDr. Dagmar Kuzníková
ředitelka školy